Podczas webinarium zaprezentujemy jeden z systemów Sciencecloud - aplikację PCG Analityka Naukowa

PCG Analityka Naukowa to rozwiązanie zaprojektowane specjalnie pod kątem przygotowania szkół wyższych do zbliżającej się ewaluacji działalności naukowej. Nasza aplikacja spełnia wszystkie wymogi sformułowane przez MNiSW w Konstytucji dla Nauki i przepisach wykonawczych z nią związanych.

Zaprezentujemy kluczowe funkcjonalności systemu, w tym:

 • wypełnienie oświadczenia o wyborze dyscyplin oraz zaliczeniu do liczby N;
 • przypisanie osiągnięć pracownika naukowego do konkretnej dyscypliny;
 • działanie algorytmu wyliczającego punkty dla osiągnięć naukowca;
 • wizualizację uwzględnienia rzeczywistej wartości punktowej osiągnięcia w kontekście zajętości slotu naukowca;
 • prezentację parametrów dyscypliny naukowej istotnych w trakcie ewaluacji;
 • zestawienie rankingowe wpływu osiągnięć naukowych;
 • procedurę importu dorobku naukowego pracownika naukowego z systemu ORCID;
 • prezentację efektów działania algorytmu klasyfikującego.

Ponadto opowiemy o korzyściach płynących z modelu abonamentowego Sciencecloud jakimi są: szybki i łatwy proces wdrożenia, niski i przewidywalny koszt użytkowania oraz stały dostęp do aktualizacji systemu zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa.

Zapisz się już dziś

Poznaj moduł analityki naukowej systemu Sciencecloud

Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *

Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki

Nazwa uczelni *
E-mail *
Telefon *
Dziękujemy za zapis.
Krok 1/2
image
image
image

Podczas webinarum zaprezentujemy:

 • Stałe monitorowanie poszczególnych dyscyplin ułatwiające ewaluację działalności naukowej.

 • Automatyzacja zarządzania danymi z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów.

 • Usprawnienie pracy dla jednostek naukowych objętych procesem ewaluacji.

 • Stały dostęp do aktualnej wersji systemu (zawsze dostosowanej do zmian prawa).

 • Zgodność danych ewidencjonowanych osiągnięć pracowników z wymogami rozporządzenia w sprawie POL-on.

 • Nadzór nad jakością i kompletnością ewidencjonowanych danych.

 • Prosty i niezawodny system w formie aplikacji webowej – dostęp poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca na świecie.

 • Automatyczne zasilenie bazy z systemów ewidencjonowania dorobku naukowego.

 • Analiza wartości publikacji oraz ich pozycji na tle innych pracowników naukowych.

 • Możliwość sprawdzenia liczby uzyskanych punktów za osiągnięcie.

 • Łatwość pozyskania dorobku z różnych źródeł (PBN, ORCID). Elektroniczne składanie obowiązkowych oświadczeń.

 • Zwiększenie widoczności i cytowalności publikacji. Popularyzacja.

image
Nasi eksperci
person
Prof. Łukasz Sułkowski

Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012 -2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016 -2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybory zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0 Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „ Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019) Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń , m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management. W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska.

person
Piotr Masalski

Piotr Masalski jako Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest wieloletnim współpracownikiem PCG oraz ekspertem w dziedzinie projektowania nowoczesnych systemów informatycznych. Prowadzi aktualnie szereg projektów modernizacji oraz tworzenia od podstaw kluczowych narzędzi związanych z zarządzaniem procesami w szkolnictwie wyższym. Jako właściciel niezależnego software house wraz z wykwalifikowanymi specjalistami od optymalizacji narzędzi informatycznych oraz user experience w swojej pracy zawsze stara się zrywać z utartymi schematami i proponować innowacyjne na rynku rozwiązania.

Kontakt
person
Agnieszka Piekart

Kierownik Projektów marketingowych
tel. +48 722 110 522
e-mail: agnieszka.piekart@pcgacademia.pl
www.pcgacademia.pl

person
Waldemar Chmura

Konsultant
tel. +48 669 917 029
e-mail: waldemar.chmura@pcgacademia.pl
www.pcgacademia.pl

Chcesz poznać nasze rozwiązania, odwiedź sciencecloud.pl