Dlaczego warto wziąć udział

Wprowadzana w Polsce reforma szkolnictwa wyższego w znaczący sposób wpływa na sposób zarządzania nauką w uczelni.

Ustawa przewiduje między innymi wprowadzenie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, odejście od tzw. „punktozy” (ważniejsza jakość, a nie ilość publikacji), oraz zaangażowanie wszystkich pracowników w proces ewaluacji naukowej.

Aby sprostać tym i innym wyzwaniom związanym z implementacją założeń Ustawy uczelnie muszą, w czasie rzeczywistym, analizować i monitorować duże ilości danych dotyczących realizacji przyjętej strategii naukowej.

Podczas 45-minutowego webinaru eksperci PCG – prof. Łukasz Sułkowski i Piotr Masalski zaprezentują zbiór trzech nowoczesnych aplikacji, umożliwiających efektywne zarządzanie nauką w uczelni w oparciu o dane:

Zapisz się na webinar

Zarządzanie informacją naukową w świetle Ustawy 2.0.

Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *
Nazwa uczelni *
E-mail *
Telefon *
Krok 1/2
 • Analityka Naukowa

  monitorowanie i symulacja zapełniania slotów publikacyjnych przez naukowców z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji

 • Ewidencja naukowa

  gromadzenie i przetwarzanie dorobku naukowego uczelni w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych zgodnie z najnowszymi wytycznymi MNiSW

 • Repozytorium Naukowe

  Repozytorium naukowe atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego uczelni inspirowana repozytoriami wykorzystywanymi przez uczelnie ze światowej czołówki

Aplikacje PCG dostarczane są do uczelni jako usługa w modelu Software as a Service, dzięki czemu ich uruchomienie jest proste i nie wymaga zaangażowania po stronie uczelnianego Zespołu IT.

circle
Korzyści z uczestnictwa
 • Przekrojowa analiza najważniejszych zmian w zarządzaniu nauką
 • Przegląd nowoczesnych aplikacji do zarządzania nauką, odpowiadających na wyzwania jakie niesie Ustawa 2.0
 • Możliwość zadania pytań i wymiany poglądów z ekspertami PCG
laptop
Nasi eksperci
Prof. Łukasz Sułkowski
Prof. Łukasz Sułkowski

Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012 -2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016 -2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybory zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0 Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „ Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019) Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń , m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management. W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska.

Piotr Masalski
Piotr Masalski

Piotr Masalski jako Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest wieloletnim współpracownikiem PCG oraz ekspertem w dziedzinie projektowania nowoczesnych systemów informatycznych. Prowadzi aktualnie szereg projektów modernizacji oraz tworzenia od podstaw kluczowych narzędzi związanych z zarządzaniem procesami w szkolnictwie wyższym. Jako właściciel niezależnego software house wraz z wykwalifikowanymi specjalistami od optymalizacji narzędzi informatycznych oraz user experience w swojej pracy zawsze stara się zrywać z utartymi schematami i proponować innowacyjne na rynku rozwiązania.

Zapisz się na webinar

Zarządzanie informacją naukową w świetle przyszłości